top of page

Hizmetlerimiz

Enerji yatırımları ve sanayi tesisi yatırımlarında mimari proje, statik proje, mekanik tesisat projesi, elektrik tesisatı projesi ve peyzaj projesi hizmetleri, tecrübe ve disiplinler arası sıkı ve sağlıklı koordinasyonu gerektirmektedir. Proje Çözüm Merkezi, yatırımın ihtiyacı olan mimari, statik (betonarme ve çelik projeler), mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini  tam bir uyum içinde zamanında, ekonomik ve kaliteli olarak sunmaktadır. 

Proje Hizmeti

Proje Çözüm Merkezi, proje hizmetini arsa verileri, proses verileri ve yönetmelikler çerçevesinde yatırımın ihtiyacı doğrultusunda ekonomik ve en hızlı şekilde verir.

Proje Hizmet Aşamaları:

  • Proje çalışmalarına sahanın topoğrafik özelliklerinin analizi ile başlanır. Sahanın zemin özellikleri, iklim verileri ve arazi kotları ele alınarak en sağlam ve ekonomik inşai çözümler önerilir.  

  • Mimar ve mühendislerin ortak çalışması ile arsaya en uygun yerleşim tasarlanır. Bu aşamada teknik gerekliliklerin yanında proses verileri ve yatırım ekonomisi ön planda tutulur.

  • Yapılan yerleşime göre altyapı ve yangın projeleri hazırlanır.

  • Tüm yapıların mimari, statik (betonarme veya çelik), mekanik tesisat, elektrik tesisatı projeleri avan, kesin ve uygulama projesi sırasıyla hazırlanır. Uygulama projelerinde sistem detayları ve nokta detayları ile çelik projelerin imalat detayları hazırlanır.

  • Belediyeden inşaat ruhsatı alınması için ilgili kurumun istediği formatta proje ve hesap tablolarının baskıları alınır. Enerji Bakanlığının istediği raporun inşaat ile ilgili bölümü hazırlanır. 

  • Yatırımın 3D görselleri hazırlanır.

f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_16_düze
156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b_7.jpg

Müşavirlik Hizmeti

 

İnşaatın ekonomik olması için yapım sistemi ve malzemeleri üzerine ön raporlar hazırlanır. En ekonomik sistem üzerinden projelerin gerçekleştirilmesi için organizasyon yapılır. İnşaat esnasında uzman mühendisler tarafından saha ziyaretleri yapılarak kontroller yapılır ve işverene ek maliyetler çıkmaması için önerileri ve varsa eksiklikleri içeren raporlar sunulur. Uygulama projesinin metrajları çıkartılır. Keşif ile yatırımın inşaat maliyeti tablolar halinde hazırlanır. İhale dosyası oluşturulur.

Adsız_düzenlendi.png
bottom of page